ماجان

خلاصه داستان: این فیلم در مورد زوجی است که با چالش بزرگی در رویارویی با فرزند خود مواجه هستند.