آذر

خلاصه داستان: ادامه زندگی بهای سنگینی دارد.

چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت

یک آگهی غیر متعارف در بخش نیازمندی های روزنامه همشهری، جمعیت کثیری را در روز مشخصی به خیابان می‌کشد. دخالت پلیس قائله را علی الظاهر پایان می دهد اما…