نگار

خلاصه داستان: ما به این ته سیگار رژ لبی مشکوکیم. اما این به ما کمکی نمی‌کنه . ژانر معمایی و جنایی . موضوع فیلم تایید ارزش های خانواده است که عده‌ای می خواهند آن را متلاشی کنند.

عادت نمی کنیم

خلاصه داستان: وقتي همه چي خوبه و خوشه زندگي كردن هنر نيست. سخن کارگردان: «عادت نمی کنیم» تلاشی جمعی از یک گروه خیلی خوب است که امیدوارم با مخاطبان ارتباط خوبی برقرار کند. این فیلم درام معمایی-اجتماعی است که نسبت به فیلم قبلیم بسیار متفاوت است. مسائل فیلم : • چگونگی بازنمایی طبقات اجتماعی در […]

نقطه ی کور

خلاصه داستان: خسرو که ۲۳ روز بر پهنه دریا و به دور از خانواده اش گذرانده است. او با دنیایی از ابهامات فکری که تمام مدت همراه او بوده وارد خانه اش در تهران می شود اما تمامی ذهنیت هایش عینیت یافته و قادر به مقابله با مسائل پیش آمده نیست تا اینکه… سخن کارگردان: […]