انزوا

زهره می‌میرد و به پرویز بعد از شش سال حبس، سه روز مرخصی می‌دهند…

ماجرای نیمروز

خلاصه داستان: در محله های پر آشوب تهران, در پیچاپیچ خیایان ها و کوچه ها و در پستوی خانه ها سرگردان و حیران. آیا این جستجو را فرجامی هست؟