ایستگاه اتمسفر

خلاصه داستان: اتمسفر هوای زمین را دارد و ما هوای همدیگر را !

امکان مینا

خلاصه داستان: تردید ، شک و سر انجام خیانت ، زندگی عاشقانه مهران و مینا را به مسیر تازه ای می کشاند. سخن کارگردان: باید مراقب بود… لحظه هایی در زندگی عاشقانه هست که می تواند خطرناک باشد ! دروغ و خیانت، امکان تغییر مسیر سرنوشت را به دنبال دارند ! چهره ها می توانند […]

چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت

یک آگهی غیر متعارف در بخش نیازمندی های روزنامه همشهری، جمعیت کثیری را در روز مشخصی به خیابان می‌کشد. دخالت پلیس قائله را علی الظاهر پایان می دهد اما…

آزادی مشروط

۷۲ ساعت از زندگی خانواده ای که با یک مشکل عمده مواجه هستند و سعی در برطرف کردن آن را دارند.