شنل

خلاصه داستان: این فیلم روایتگر داستان زندگی یک زن پرستار است که با شرایط خاصی با فرزندش زندگی می‌کند و بنابر اتفاقات و اشتباهی ماجراهایی برای وی رخ می‌دهد.

خشم و هیایو

خلاصه داستان: زندگی به من آموخت که هیچ چیز از هیچ کس بعید نیست. (جمله ای از ویلیام فاکنر نویسنده مشهور آمریکایی) مسائل فیلم : • چگونگی افزایش سواد رسانه مردم در مواجهه با وضع رسانه موجود و سینمای جاری؟ با تجمل زدگی و غرب گرایی در تلوزیون رسمی و با غرب زدگی و سبک […]