انزوا

زهره می‌میرد و به پرویز بعد از شش سال حبس، سه روز مرخصی می‌دهند…

ماجان

خلاصه داستان: این فیلم در مورد زوجی است که با چالش بزرگی در رویارویی با فرزند خود مواجه هستند.