یک روز بخصوص

- ۲۳ بهمن ۱۳۹۵

خلاصه داستان:
حامد باید برای عمل قلب خواهرش دست به یک انتخاب بزند, انتخابی که در آینده مسیرهای متفاوتی را پیش روی او قرار داده است.

کارگردان:
تهیه‌کننده:

متاسفانه

مطلبی که بدنبال آن هستید وجود ندارد! لطفا با کمک فرم جستجو دوباره امتحان کنید.