هفت و پنج دقیقه

۲۲ اسفند ۱۳۹۵

نویسنده:
تهیه‌کننده:
نقدی بر فیلم "هفت و پنج دقیقه"

این است بهشت برینتان؟!

هفت و پنج دقیقه روایتگر زندگی سه زن مهاجر است که در شهر لیون فرانسه زندگی می کنند را به صورت موازی روایت می کند.