نگار

۲۳ بهمن ۱۳۹۵

خلاصه داستان:
ما به این ته سیگار رژ لبی مشکوکیم. اما این به ما کمکی نمی‌کنه . ژانر معمایی و جنایی . موضوع فیلم تایید ارزش های خانواده است که عده‌ای می خواهند آن را متلاشی کنند.

کارگردان:
نویسنده:
تهیه‌کننده:
نگاهی بر فیلم "نگار"

تعدد در روایت نقطه قوت

نکته مثبت فیلم، نوع روایت است که حتی در برخی جاها، راوی سه تا میشود: نگار، یک نگار دیگر که نگار را نگاه میکند و دوربین. در بقیه ی داستان هم اکثرا” دوتا راوی است: دوربین و نگار و ما نمیدانیم که این نگار، خود نگار است و یا پدرش.