قصه ها

۶ فروردین ۱۳۹۴

تهیه‌کننده:
یادداشتی بر فیلم "قصه ها"

قصه تکریم هرتی از یک هنرمند

تنها نکته ی صادقانه ی فیلم قصه ها به کارگردانی خانم رخشان بنی اعتماد آنجاست که سیستم اداری کشور را “هرت آباد” می داند، بله سرکار خانم اینجا هرت آباد است که اگر نبود فیلمی را که شما بدون مجوز و قاچاقی ساخته اید را به اسم تکریم هنرمندان!