دریاچه ماهی

۲۶ بهمن ۱۳۹۵

خلاصه داستان:
در خلاصه قصه فیلم دریاچه ماهی آمده است که این فیلم نگاهی به وقایع پس از جنگ دارد و داستان چند خانواده را روایت می کند که در نقطه مشترکی به یکدیگر می رسند و در این میان عشق گمشده ای پیدا می شود. در واقع این فیلم تجلیلی از شهدای جاویدالاثر خواهد بود.

کارگردان:
تهیه‌کننده:
نگاهی بر فیلم "دریاچه ماهی"

عرفان گلخانه ای

باغبان مهربان عجیب و غریب که مانند مخزن مکاشفات است و نسبتی با زندگی واقعی ندارد و بیشتر مانند یک پیامبر دیوانه و بهتر است بگوییم یک دن کیشوت که حقیقت ها را می بیند.