یاسر شیرازی


نگاهی بر فیلم "ایستاده در غبار"

الگویی برای زندگی امروز

در این فیلم با شیوه ی تلفیق و مستند و سینما، مواجه هستیم و اگرچه نمونه هایی از این دست، پیش از این ساخته شده؛ اما این فیلم در تلفیق مستند و سینما، صاحب سبک نو وخلّاقانه ای بود.

نقدی دیگر بر "کفشهایم کو؟"

آلزایمری برای تحکیم روابط!

اگرچه ظاهراً سالهاست که نقد فیلم و آثار هنری از منظر دینی و شرعی، نقدی پوسیده و بی¬ جایگاه تلّقی میگردد؛ اما چاره¬ای نیست که از باب رعایت احکام الهی، حرفها گفته شود تا انشاءالله شاهد موارد مشابه نباشیم.

نگاهی دیگر بر فیلم "بادیگارد"

شخصیت حقیقی، کسی است که شخصیت داشته باشد.

هر بدی، می تواند سیاستمدار شود، اما هر سیاستمداری صرفا بد نیست؛ اما در این فیلم، تقریبا تمام سیاسیون به یک چوب رانده شده اند.

نقدی بر فیلم "ابد و یک روز"

نمایش قابل تحسین واقعیت

فیلمی که از ابتدا تا انتها انواع صحنه های منفی و خشن را به تصویر می کشد، نهایتاً با چه پیام مثبتی، این خشونت ها را جمع بندی می کند؟ چه انگیزه ای به مخاطب می دهد؟

نگاهی بر فیلم "خانه ای در خیابان چهل و یکم"

کلیشه ای برای قصاص

سینما بایدبستر تحلیل حوادث و نهایتا چاره یابی جهت رهایی از آن حوادث باشد. سینمایی که پیامی برای آموزش نداشته باشد، به چه درد می خورد؟

نقدی بر فیلم "به دنیا آمدن"

این مسائل برای تو زود است!

نفوذ چالشهای غریزی دوران پس از بلوغ به دوران پیش از بلوغ، آن هم تحت تأثیر پیشرفت ابزارهای رسانه ای، در این فیلم، به خوبی نمایش داده شده است.

نقدی دیگر بر فیلم "خشم و هیایو"

القای تفکر بی اعتباری نظام حقوقی ؟؟

در فیلم “خشم و هیاهو” شاهد معکوس شخصیتهای پرونده ای هستیم که گفته می شود این فیلم، داستان آن را روایت می کند.

یادداشت دیگری بر فیلم "رسوایی 2"

عرفان طریقتی و عرفان شریعتی

به نظرم وجود دیالوگ تکراری در فیلمهای یک کار گردان، همانند وجود قافیه ی تکراری در میان ابیات شعر شاعران است که خطایی است فاحش.

نقدی بر فیلم "سیانور"

موضوعی مبتکرانه، محتوایی تخصصی

اپوزیسیونهایی که زیر نظر مجاهدین خلق تشکیل شده و همگی وجه اشتراکشان سقوط حکومت طاغوت وقت بود.