نفیسه طهوری


برچسب‌ها:
دیدگاهی بر فیلم "بوفالو"

طعم طمع در بوفالو

فیلم ماجرای زندگی پیمان و شکوفه، زوج جوانی است که قصد دارند قاچاقی از کشور خارج شوند، به همین دلیل به بندر انزلی می‌روند تا شخصی که به این منظور به آن‌ها معرفی ‌شده است را ملاقات کنند.