نفیسه ترابنده


نوشتاری بر فیلم "عصر یخبندان"

عصر یخبندان؛ عصر مردان هوس‌باز و زنان بدکاره

در عصر یخبندانی که کیایی ترسیم می‌کند مردان اغلب هیز و هوس‌باز هستند و زنان فاحشه و بدکاره. فیلم داستان مردی هوس‌باز به نام فرید (بهرام رادان) است که در کار تولید و توزیع مواد مخدر شیشه است. در پارتی شبانه فرید، یکی از همکارانش به نام امیرحسین اوردوز کرده و فرید همراه با عسل جنازه او را به خانه‌اش می‌برند..