نغمه یادگاری


برچسب‌ها:
نقدی دیگر بر فیلم "بادیگارد"

بادیگارد، آنچه مردم به آن احتیاج داشتند.

قهرمانی که حاتمی کیا ساخته است بسیار تراز است. شخصیت حاج حیدر به لحاظ فرمیک به درستی شکل گرفته است. حاج حیدر فیلم را نمی شود قهرمان ساخته ی ذهن حاتمی کیا دانست زیرا تاریخ سرزمین ایران، به وفور نشان داده است امثال وی را کم ندارد.

دیدگاهی نقدگونه بر فیلم "اژدها وارد می شود!"

منظور فیلمساز از اژدهایی که در دهه ی ۴۰ وارد می شود کیست؟

سوال اینجاست که در این سال ها که بستر انقلاب اسلامی در حال شکل گیری ست و تاریخ پر التهاب کشور محسوب می شود، چرا کارگردان به سراغ موضوعی خود ساخته رفته که در آن چند جوان به سراغ قبرستانی در قشم می روند و در آن ماجراجویی می کنند؟

یادداشتی دیگر بر فیلم "آبنبات چوبی"

یک «فیلم فارسی» تکراری

بازی سحر قریشی و دختران و پسران باغ به شدت ضعیف است و از تیپ جلوتر نرفته است و فقط با نوعی لهجه و ادبیات لات مسلکی به مخاطب معرفی می شوند و عمق شخصیت آن ها از چند دیالوگ جلوتر نمی رود.