م. تبریزی


برچسب‌ها: ٬ ٬
نگاهی بر انیمیشن "فهرست مقدس"

نقطه ی عطف

کارگردان به انیمیشن فانتزی علاقه دارد و گویا طراحی حرکات نیز دست خوش این علاقه شده است. اما هیچ الزامی وجود ندارد که وقتی مدل های ما فانتزی طراحی شده اند، حرکات نیز فانتزی باشند.

نقدی بر فیلم "دختر"

خیزش نو

در «دختر» نه پدر جلاد بی شعور و بی شخصیت است، نه دختر می خواهد با کفش های کتانی شهر را گز کند.