مژده طهرانی


نقدی بر فیلم "امکان مینا"

بازیگری که بیشتر از بیننده غافلگیر شد!

در دقایق ابتدایی فیلم مخاطب می فهمد که مینا یک جاسوس است و همچنین با سوسک کشتن مینا ، متوجه میشود او جاسوس بی رحمی هم هست ، ولی این تنها چیزی است که مخاطب تا پایان فیلم در مورد مینا می داند.