نقدی بر فیلم "حکایت عاشقی"

«طلاق عاطفی» در ژانر دفاع مقدس

موضوع طلاق عاطفی در داستان فیلمی در ژانر دفاع مقدس گنجانده شده بود که به نوبه خود قابل تامل بود.

نقدی بر فیلم "رخ دیوانه"

افتادن در ورطه سوژه های انتزاعی

در فیلم، مساله فقر در مقابل ثروت و انتقام جویی در مقابل گذشت قرار داشت اما تایید یا رد هر یک از اینها برای مخاطب مشخص نمی شود و مخاطب در این موارد رها می شود.

نقدی بر فیلم "عصر یخبندان"

بفرمایید پایپ بکشید!

کار بر روی مسائل اجتماعی به همان اندازه که کار برای دفاع مقدس می شود مقدس است اما چرا باید با سهل انگاری ، نادیده گرفتن ارزشها و تنها به بهانه ی این که دیگر گریزی نیست و اینها برای کل جامعه پذیرفته شده است دست به ساخت فیلمی بزنیم که بسیار زننده است.