مسعود خسروی جلیلوند


نگاهی بر فیلم "ویلایی‌ها"

همه آنچه که باید می بود

فیلم، فضایی خوف و رجا دارد و داستان سرنوشت زنان رزمندگان خط مقدم را روایت می­ کند که برای حفظ خانواده و محبت به همسر، در شهرکی نزدیک جبهه زندگی خود را دنبال می‌کنند.

نقدی بر فیلم"بیست و یک روز بعد"

از چاله به چاه

محمد رضا خردمندان با تاثیر مشهود که دانسته یا ندانسته از بچه ­های آسمان گرفته است، فیلمی ساخته با همان مضمون از قهرمانی­های پسرک نوجوانی که به دنبال رفع مشکلات مالی خانواده و فراهم کردن داروی مادر سرطانی خود است و در این مسیر هم سختی ­هایی را تحمل می ­کند.

نگاهی دیگر بر فیلم "خفه‌گی"

تنگ، تاریک، نمور همچون قبر

زنان فیلم خفه ­گی ستمدیدگانی هستند که حق آن­ها ضایع شدنی است و ابزاری برای سواستفاده دیگران قرار می­ گیرند. اگر متومل باشند، تلکه خواهند شد و اگر مشکل مالی داشته باشند.