مریم فرهنگ


نقدی بر فیلم "لانتوری"

مستندگونه ای برای اسیدپاشی

درمشیان گویا این موضوع را انتخاب کرده است تا حرف های سیاسی خود را د غالب یک تم به ظاهر اجتماعی بگوید.

نگاهی نقدگونه بر فیلم "دلبری"

دلبری ناتوان در نشان دادن واقعیت

در این فیلم ما هیچ چیز از اعتقادات و افکار و منش نوع زندگی یک خانواده ی جانباز قطع نخایی متوجه نمی شویم .

یادداشت دیگری بر فیلم "نفس"

دوست داشتنی نامنسجم…

از نکات قابل توجه فیلم نفس پرداخت درست ذهنیات یک دختر بچه ی هفت ، هشت ساله است ، دختری که کتاب های بزرگ تر از سنش می خواند.

یادداشتی بر فیلم "دختر"

دغدغه مند حرف های گفته نشده

فیلم دختر را می توان یک نقد درون گفتمانی دانست که هم نقد رفتار حکومت و هم نقد انتظارات بی حد و حصر مردم است.

نقدی بر فیلم "کوچه ی بی نام"

تسویه حساب شخصی کارگردان علیه مذهب

داستانی که پر است از توهین ها و قضاوت ها و برداشت های نادرست از خانواده های مذهبی و مقدسات