محمد معصوم زاده


نگاهی دیگر بر فیلم "جامه دران"

مادران ما

در خلال تماشای هر فیلمی نکات تربیتی نهفته ای نیز وجود دارد که آگاه و نا خود آگاه ، در ذهن مخاطب اثر می گذرد.

نوشتار دیگری بر فیلم "ماهی سیاه کوچولو"

ماهی، نماد زایش و آزادی

ماهی سیاه کوچولو اولین تجربه سینمایی مجید اسماعیلی با فیلم نامه علی طالب آبادی می باشد. داستان این فیلم در بستر حوادث تاریخی سال های اول انقلاب در شمال کشور رخ می دهد.

دیدگاهی دیگر بر فیلم "مرگ ماهی"

از نیستان تا مرا ببریده اند

مرگ ماهی ” روایت غربت انسان مدرن امروزی از ارزشهاست که با ساختاری زیبا به تصویر کشیده شده است.

نگاهی بر فیلم "سیزده"

حاشیه های مهمتر از متن

رهبر ما آن طفل سیزده ساله ایست که نارنجک به خود می بندد و زیر تانک دشمن می رود.

نگاهی بر فیلم "مزار شریف"

قهرمان سازی آری یا خیر

از آرگو تا مزار شریف…