محمد حسین باقری


برچسب‌ها:
نقدی بر فیلم "ماهی سیاه کوچولو"

گانگستر بازی شبه‌هالیوودی

در فیلم «ماهی سیاه کوچولو» هویت کسانی که سرمنشا اتفاقات آمل بودند و متاسفانه باعث اغتشاشات آن مقطع از انقلاب شدند، مشخص نیست. ما نمی دانیم اتفاقات فیلم به نفع یا به ضرر ماست. بدی ها و علت آنها برای مخاطب مشخص نیست. قهرمان فیلم بد است یا خوب است؟ دوستش داشته باشیم یا نه؟ منطق و استدلال حرکتش را بپذیریم یا نقد کنیم؟