محمد بحرینی


یادداشتی بر فیلم "ماجرای نیمروز"

یک سر و گردن بالاتر

ماجرای نیمروز در بطن روایت داستان خود، تقابل دو تفکر در برابر دشمن خونخوار را به تصویر می کشد.

نقدی بر فیلم "رگ خواب"

نتیجه گیری اخلاقی به سبک هالیوود

فیلم “رگ خواب” سعی دارد فیلمی آموزنده باشد و هشداری باشد نسبت به برخی آسیب های موجود در جامعه، اما این مسئله جای بحث دارد که آیا این قبیل فیلم ها می توانند آموزندگی و تاثیر گذاری مد نظر را داشته باشند یا خیر.

نقدی بر فیلم "مادری"

مادری؛ فیلمی بر ضد خانواده

پیام فیلم مادری در درجه ی اول ضدیت با خانواده است در درجه ی بعد ضدیت با جنس مرد و در نهایت هم ضدیت با دین و مذهب.

نقدی بر فیلم "یادم تو را فراموش"

هشداری مهم ؛ به بهانه‌ی فیلم «یادم تو را فراموش»

ماجرای شهلا جاهد و هزاران ماجرای غم انگیز دیگر از فروپاشی خانواده و فروپاشی آرامش زندگی ها تا اندازه ی زیادی متاثر از موسیقی های عاشقانه هستند.

نقدی بر فیلم "انزوا"

انزوا و باز هم خیانت

مگر خیانت مسئله چند درصد از مردم جامعه ی ماست؟! ظاهراً سینمای ما کاری ندارد جز این که تا مشکلی در یک درصد از مردم به وجود آمد، سریع بیاید و ده ها فیلم راجع به آن بسازد و آن قدر آن را تکرار و ترویج کند تا درصد بیشتری از جامعه درگیر آن شود.

نقدی بر فیلم "به کارگر ساده نیازمندیم"

اعتراض به سبک دیوید فینچر

فیلم کارگر ساده نیازمندیم همان گونه که در یک خطی داستان آن هم می بینیم، به رغم گرفتن پز عدالت خواهانه و انسانی در ظاهر، تلاش برای رسیدن به عدالت و انسان باقی ماندن در شرایط و محیط آلوده را بیهوده می داند.

نگاهی بر فیلم "سوفی و دیوانه"

امید آفرینی به سبک آنژلا و زوربا

فیلم سوفی و دیوانه که کپی برداری از فیلم آنژلا (Angel-A) ساخته ی لوک بسون است، سعی دارد به افراد ناامیدی که قصد خودکشی دارند به سبک فیلم آنژلا امید بدهد.