محمدعلی الفت پور


یادداشتی بر فیلم "ویلایی‌ها"

به‌ پاس جهاد اکبر مادران و همسران شهید

«ویلایی‌ها» نگاهی متفاوت به این قشر مظلوم جنگ یعنی مادران و همسران رزمندگان دارد که تاکنون به‌ندرت به آن پرداخته شده است.