محسن گودرزی


برچسب‌ها:
دیدگاهی دیگر بر فیلم "دوران عاشقی"

حیات روایت در سینمای ایران

صاحب‌نظران عرصه سینما معتقدند فیلمنامه نقش اصلی را در ساخت فیلم بازی می‌کند؛ موضوعی که غالبا از دید منتقدین و تحلیل‌گران پنهان می‌ماند و بیش‌تر کارگردان و بازیگران در سیبل نقد آن‌ها هدف گرفته می‌شوند. این در حالیست که ظاهرا مشکل روایت‌گری در سینمای ایران موضوعی نهادینه شده است.