محسن ردادی


برچسب‌ها: ٬
نقدی بر فیلم "شرفناز"

یک خانواده‌ی شریف

بیشتر ما از طریق رسانه‌های خبری با گروه‌های تکفیری و تروریست‌های انتحاری آشنا می‌شویم و دامنه‌ی اطلاعات ما معمولا صرفا به واقعه‌ی تروریستی محدود می‌شود و شاید اصلا واقعه‌ی تروریستی مورد نظر را بیش از چند ثانیه به خاطر نسپاریم. شاید تصور اینکه این تروریست‌ها صاحب خانواده و زندگی باشند دشوار است. باور به اینکه محدودیت‌ها، مصائب و شرایط خاصی موجب این اقدام غیرقابل قبول می‌شود بی‌معنا باشد.