مجتبی زارعی


برچسب‌ها: ٬ ٬
نقدی دیگر بر فیلم "خداحافظی طولانی"

سینمای بی مساله و فراری از مذهب

یحیی یک زندگی آرام و بدون عذاب وجدان با خیال ماهرو دارد، چالش اخلاقی و وجدانی طبیعتا باید از جایی شروع شود که بیننده می فهمد که یحیی متهم به قتل زنش بوده است.

اعتراضی بر فیلم "روباه"

اعتراضی کوتاه بر فیلم روباه

پروپاگاندا ساختن، مسخره کردن واقعیت نیست.