فاطمه احمدی


نقدی بر فیلم "ماهی سیاه کوچولو"

ماهی کوچولوی زرنگ

باید گفت این کار بی مسمی بود و علت نامگذاری آن نامشخص، چرا که ماهی سیاه صمد بهرنگی در راه رسیدن به هدف والایش جانش را از دست می‌دهد ولی ماهی کوچولوی این فیلم بسیار زیرک است و همه را از بین می‌برد و خود به راهش ادامه می‌دهد و کفش عروسی‌اش را به پا می‌کند و به آغوش خانواده باز می‌گردد. این فیلم نه در پی بیان عقاید صمد بهرنگی بود و نه در پی بیان حادثه دفاع جانانه مردم آمل و همراهی آن ها با انقلاب.

نگاهی دیگر بر فیلم "تا آمدن احمد"

فقط اسیر یک دیوانه اند

فیلم «تا آمدن احمد» با انتخاب شخصیت معلم عراقی شیعی که برخلاف عراقی هایی که تاکنون در بیشتر فیلم های دفاع مقدس به تصویر کشیده شده اند سبیلی کلفت و شکمی برآمده ندارد.