علی کرمی


برچسب‌ها: ٬ ٬
نقدی بر فیلم "هفت و پنج دقیقه"

این است بهشت برینتان؟!

هفت و پنج دقیقه روایتگر زندگی سه زن مهاجر است که در شهر لیون فرانسه زندگی می کنند را به صورت موازی روایت می کند.