عالیه رنجبر تیلکی


نقدی بر فیلم "روز مبادا"

حکایت همان مداد و خودکار

حکایت همان حکایت مداد و خودکار است. مادر همان مدادی است که ما کوچک شدن و تمام شدنش را می‌بینیم و پدر خودکاریست که ناگهان تمام می‌شود و شوک به پایان رسیدنش ما را تا ابد حیران می‌سازد. فیلمی خوش ساخت و جذاب که مخاطب لحظه به لحظه با آن همراه می‌شود.