صابر الله دادیان


نقدی بر فیلم "اژدها وارد می شود!"

«اژدها وارد می شود»؛ تلاشی برای حقیقت سازی برخی توهمات روشنفکری

این فیلم اثری متفاوت از مانی حقیقی است که از حیث ساختار و کارگردانی حرف های جدی و جدیدی در سینمای ایران دارد اما از لحاظ مفهوم و محتوایی هرچند سینمایی، دست بیننده اش را تا پایان به بهانه ساخت اثر بر اساس داستانی واقعی خالی می گذارد.