شهاب اسفندیاری


برچسب‌ها:
نگاهی کوتاه بر فیلم "ایستاده در غبار"

رویش جدید سینما دفاع مقدس

سازندگان لازم دیده اند در ابتدای فیلم توضیح دهند که هیچ یک از این تصاویر آرشیوی نیست!

دیدگاهی کوتاه بر فیلم "نفس"

دفاع مقدس از دید کودکانه

فیلمی بومی و اصیل، خلاقانه و دارای سبک، و سرشار از ظرائف و لطایف و بازی های درخشان که بازگوی بخشی از تاریخ انقلاب و دفاع مقدس از زاویه دید یک کودک رویاپرداز هم هست.

نقدی کوتاه بر فیلم "به دنیا آمدن"

به دنیا آمدن ، تشویق فرزند آوری

صل حرف فیلم درباره فرزندآوری و خانواده نه تنها انسانی است، بلکه مایه های دینی هم دارد و دقیقا همراستا با سیاست های جمعیتی نظام است.