سیما یدائی


یادداشتی بر فیلم سینمایی "دلبری"

لحظاتي با همسران جانبازان و شهدا در نقش همسري مهربان و مادري فداکار

اين فيلم پرداختي جديد به سينماي دفاع مقدس و جانبازان بوده است.اما اين پرداخت بسيار ضعيف قلمداد مي شود.