سیما مهدوی


نقدی دیگر بر فیلم "جامه دران"

تکرار زنان مظلوم

فیلم جامه‌دران تلاش کرده بود بسیار نرم و به دور از حواشی مرسوم، سیر مشکلات و مصائب زنان را مرور کند اما …

نگاهی بر فیلم "خداحافظی طولانی"

خداحافظیِ طولانی با فیلم فارسی

فضای قدیمی و مفهومی غلط در قابی با تکنیک مناسب