سرحدی


برچسب‌ها: ٬ ٬
یادداشتی دیگر بر فیلم "بیگانه"

بیگانه ای در جامعه

«بیگانه» بدون شک روایت یک تقابل است. تقابل دو نگاه سنتی و مدرن نسبت به زن که صاحبان هر کدام از دو منظر نمایندگانی در فیلم دارند. فیلم زندگی دو خواهر را روایت می‌کند که اختلاف نوع نگاهشان نسبت به زن و سبک زندگی زنانه، آن دو را از یکدیگر جدا کرده است.