ساجده ابراهیمی


نقدی بر فیلم "جشن تولد"

روایتی ناقص از مفهومی متعالی

این سکانس قبل از آنکه حامل پیام امید برای مخاطب باشد، یادآور فیلم بتمن است. مخاطب حتی اگر پایان فیلم را هم از پیش نخوانده باشد، با دیدن این صحنه قطعا می‌تواند پایان آن را حدس زده و با خاطری آسوده سالن را ترک کند.