زهرا یزدانفر


برچسب‌ها:
یادداشتی بر فیلم "بارکد"

مخاطب در آرزوی اندکی اخلاق و ادب

در ارتباط با فیلم بارکد به نظر می رسد که صحبت از عدالت اجتماعی و بحث در این باره کمی زود است چراکه باید صحبت از اخلاق به میان آید و دغدغه حفظ اخلاق اسلامی اجتماعی باشد.

دیدگاهی بر فیلم "بادیگارد"

بادیگارد نه، محافظ!

بادیگارد، جدیدترین ساخته ابراهیم حاتمی کیا حرف خود را به خوبی زده است. محافظی ایستاده بر سر اعتقاد خود، قهرمان اصلی فیلم حاتمی کیا .

یادداشت کوتاهی بر مستند "157 آ"

داعش … تسلیم … مبارزه

دیدن این مستند اما سوالی بر می انگیزد که این همه ریز شدن در این موضوع بدون دادن اطلاع اولیه ای از این جنایتکاران تا چه حد مفید است.