زهرا مهدی


برچسب‌ها: ٬
نقدی دیگر بر فیلم "بیگانه"

بیگانه آشنایی جدید در سینما

فیلمی از بهرام توکلی ، کارگردان جوانی که پیش تر او را با اینجا بدون من و پرسه در مه می شناسیم.بیگانه اقتباسی از نمایشنامه (اتوبوسی به نام هوس ) می باشد. یک داستان خانوادگی که زندگی روزمره آنها به همراه مشکلات و دغدغه هاشان به تصویر کشیده می شود.