زهرا شفیعی


برچسب‌ها:
نقدی بر فیلم "ابد و یک روز"

اینجا همه چیز ادامه دارد…

خانه ای ریشه دار، قدیمی و ناموزون و اهالی آن که مشکلات ریشه دار، قدیمی و البته ناموزون دارند. این همه ی ابد و یک روز است!

نوشتاری بر فیلم "ایستاده در غبار"

به جز من همه آر.پی.جی دستشونه!

در خیل وسیع ادای دین به سالهای جنگ ایران و عراق، و ارج نهادن به واژه دفاع در سینمای ایران، ایستاده در غبار فیلم درخشان و برگزیده ای است.