ریحانه علوی


برچسب‌ها: ٬
نگارشی بر فیلم "بیگانه"

نمایش یک رویای رنگ باخته

بعد از اینجا بدون من، بیگانه دومین فیلم بهرام توکلی است که بر اساس نمایشنامه‌ای از تنسی ویلیامز ساخته شده است. بیگانه برداشتی آزاد از نمایشنامه اتوبوسی به نام هوس است. فیلم توکلی درست زمانی ساخته شد که وودی آلن هم بر اساس همین نمایشنامه یاسمن پژمرده را روی پرده برده است.