رضا کریمی


برچسب‌ها:
یادداشتی دیگر بر فیلم "بادیگارد"

یک محافظ تمام و کمال

شخصیت هایی است که با تمام وجود از ارکان نظام دفاع می کنند و اعتقاد حقیقی به نظام جمهوری اسلامی دارند ولی در عین حال نه تنها خیلی وقت ها به آنها توجه نمی گردد، بلکه مورد اتهام نیز قرار می گیرند.