حیدرعلی مسعودی


نقدی بر فیلم"ایران برگر"

تصویری طنازانه از رقابت های سیاسی بی محتوا

فیلم ایران برگر همان طور که از نام آن پیداست، مظاهر تلفیق یافته سنتی و مدرن ایران را در بستر روایتی سر راست، طنزآلود و گویا از یک رقابت انتخاباتیِ نمادین به تصویر می کشد و ضمن پرداختن به طیف متنوعی از موضوعاتِ روز جامعه ایران، نگاهی انتقادی به طبقه سیاست‌ورزان نوظهور جامعه ایران دارد و می‌تواند یکی از پرفروش‌های سال سینمای ایران باشد.

نقدی بر فیلم "مرگ ماهی"

تسلط افکار پوچ گرایانه بر زندگی فرزندان

فیلم «مرگ ماهی» را می توان یک فیلم خانوادگی شبه درام دانست که در قالب تعاملات فرزندان یک مادر فوت شده، سعی می کند حال و هوای فکری و روانی انسان های زمانه ما را به تصویر بکشد.