حنانه شکیبا


برچسب‌ها:
نقدی دیگر بر فیلم "زندگی مشترک آقای محمودی و بانو"

گذار از سنت به مدرنیته یا جدال سنت با مدرنیته؟!

روایت زندگی آدم‌هایی که هر کدام در این جدال در وضعیت قابل تعریفی ایستاده‌اند: یا از بودن در یک زندگی سنتی راضی هستند و به هیچ عنوان از تغییر این وضع حمایت نمی‌کنند