الهام عباسی


برچسب‌ها:
نقدی بر فیلم "تا آمدن احمد"

جنگ واقعی، جنگ متعالی

نسل امروز تشنه ی دانستن است، و «صادق صادق دقیقی» مساله اش جنگ و معرفی آن و حفظ ارزش ها و تاثیرات عظیم آن است، کارگردانی که تصمیم دارد در مقابل بی مهری های امروز جامعه سینمایی کشور به ژانر دفاع مقدس ایستادگی کند و از ارزش ها سخن بگوید. اما یکی از مهم ترین نقدهای وارد به این اثر ارزشمند این است که مخاطب از کجای فیلم باید زیبایی و لطافت جنگ را درک کند؟