اسماعیل جلالی


عکس تست نقدی بر فیلم "جامه دران"

همه‌ی آنچه مه‌لقا درباره‌ی شیرین نمی‌دانست

کارگردان می‌خواهد نشان دهد که شیرینی طبقه‌ی مرفه و حاکم از ظلمی است که به طبقه‌ی زیردست تحمیل می‌کنند. در واقع شیرینیِ زندگی مه‌لقا که شیرین است، نه فقط دسترنج گوهر که زاده‌ی گوهر است.

نقدی بر فیلم "اعترافات ذهن خطرناک من"

ملغمه پوچ نگری، شکاکیت و غرایز حیوانی

سوال این است که سینما داستان را با زبان تصویر بیان کردن است یا برای زبان تصویر داستان پیدا کردن!؟

نقدی بر فیلم "شرفناز"

هم سبک زندگی و هم سینمای استراتژیک

فیلم چگونگی سبک زندگی و زیست مردم آن منطقه را بازنمایی کرده و نشان می‌دهد که زندگی در چنین مناطقی چقدر سخت است و با چه مشکلاتی باید دست و پنجه نرم کرد.

نقدی بر فیلم "مرگ ماهی"

تطور سنت در مسیر تجدد غربی

کارگردان در این فیلم روایت‌گرِ شاخه‌ای از مواجهه‌یِ سنّت و تجدّد در زیست-بومِ ایرانِ معاصر است که راهِ دشوارِ تجدّد غربی را برگزیده‌اند و با تلاطم‌هایِ بسیار اکنون به بن‎‌بست رسیده‌اند.

یادداشتی بر فیلم "مرگ ماهی"

تطوّراتِ سنّت در مسیرِ دشوارِ تجدّدِ غربی

کارگردان در این فیلم روایت‌گرِ شاخه‌ای از مواجهه‌یِ سنّت و تجدّد در زیست-بومِ ایرانِ معاصر است که راهِ دشوارِ تجدّد غربی را برگزیده‌اند و با تلاطم‌هایِ بسیار اکنون به بن‎‌بست رسیده‌اند. براستی آنها هیچ‌گاه خود نخواهند توانست مشکلات خود را حلّ نمایند چه با زور، چه با دروغ، چه با پاک کردن صورت مسئله که این راه‌ها آنها را به بن‌بستِ حذف خود خواهد رساند…