احسان زیورعالم


نگاهی دیگر بر فیلم "شرفناز"

آچاری که روی زمین ماند

«شرفناز»، تازه‌ترین ساخته حسن نجفی است. پس از تماشای فیلم مخاطب با خود می‌اندیشد که فیلم چه بود؟ جواب می‌تواند هریک از گزینه‌های بالا باشد و جواب نگارنده این است که «شرفناز» ملغمه‌ای از سه گزینه زیر است و نقد پیش رو سعی بر آن دارد ملغمه بودن این فیلم را به اثبات رساند.

نقدی بر فیلم "دوران عاشقی"

عشق‌هایی کز پی رنگی بود / عشق نَبود، عاقبت ننگی بود

ماحصل آنچه از فیلم «دوران عاشقی» می‌توان استنباط کرد این است که سریال‌های کشور همسایه غربی ما، بیش از آنکه موفق به نفوذ در بخش عامه مردم ایران شود، توانسته است طبقه شبه‌فرهیخته ایران را مورد هدف قرار دهد و «دوران عاشقی» کولاژی از سریال‌هایی است که به راحتی می‌توان بدان دست یافت و تماشا کرد تا به شمایی از فرم داستانی، فرم سینمایی و حتی تکنیک‌های قاب‌بندی موجود در آخرین ساخته علیرضا رییسیان رسید.