احسان باقری


برچسب‌ها: ٬
دیدگاهی دیگر بر فیلم "شرفناز"

روایت زندگی کودکان انتحاری

اوج قصه شرف‌ناز و فداکاری مادرانه‌اش در صحنه‌ای است که متوجه می‌شود شوهرش واسطه خرید کودکان برای گروهک‌ها است، و از ترس این‌که شوهرش تنها پسرشان را نیز بفروشد با پسر خود فرار می‌کند، اما با کشته‌شدن شرف‌ناز و شوهرش در سکانس پایانی، به‌نوعی می‌توان گفت سرنوشت الیاس هم به‌مانند دیگر بچه‌های روستا شد.