ابوالفضل اقبالی


یادداشتی دیگر بر فیلم "بادیگارد"

محافظت از ارزش های خانواده

فیلم جدید ابراهیم حاتمی کیا اگرچه به ظاهر یک فیلم سیاسی به نظر می‌رسد اما در لایه‌های پنهان این اثر پرداخت بسیار دقیق و بی بدیل از الگوی خانواده مطلوب و نقش زن در آن را شاهد هستیم. بادیگارد سعی دارد در کنار پرداختن به مساله اصلی خود، روایتی از یک خانواده منسجم ارائه دهد که به نظر می‌رسد بازنمایی موفقی نیز در این زمینه بر روی پرده سینما اتفاق می‌افتد.

نقدی دیگر بر فیلم "بیگانه"

بیگانه با جامعه

توکلی در فیلم بیگانه داستانی را با محوریت زندگی یک زن روایت می کند که به تعبیر خودش (که بهترین تعبیر ممکن نیز هست) بیگانه با اطرافیان، با محیط، با روال معمول جامعه و… به نظر می رسد. روند حاکم بر درام فیلم حاکی از یک تقابل و کشمکش میان دو شیوه زیستن و نگریستن […]