20160501105823_25
نگاهی بر فیلم "مرگ ماهی"

«مرگ ماهی» ؛ یک فیلم افسرده دیگر

“مرگ ماهی” فیلم بدی است چون از نبود قصه رنج می برد. ملال آور است و اگر کمی حال و حوصله نداشته باشید احتمالا تصمیم می گیرید از سینما بروید بیرون.

ابد و یک روز 007
نگاهی بر فیلم "ابد و یک روز"

مروری بر جشنواره ی سی و چهارم (ابد و یک روز)

جدایی پایان امیدبخشی ندارد چرا که ترمه در بن بستی بین انتخاب پدر و مادر قرار می گیرد که در هر دو حالت بد است.

20160501105823_25 نگاهی بر فیلم "مرگ ماهی"

«مرگ ماهی» ؛ یک فیلم افسرده دیگر

“مرگ ماهی” فیلم بدی است چون از نبود قصه رنج می برد. ملال آور است و اگر کمی حال و حوصله نداشته باشید احتمالا تصمیم می گیرید از سینما بروید بیرون.

ایستاده در غبار 005 نگاهی کوتاه بر فیلم "ایستاده در غبار"

رویش جدید سینما دفاع مقدس

سازندگان لازم دیده اند در ابتدای فیلم توضیح دهند که هیچ یک از این تصاویر آرشیوی نیست!

نفس 003 دیدگاهی کوتاه بر فیلم "نفس"

دفاع مقدس از دید کودکانه

فیلمی بومی و اصیل، خلاقانه و دارای سبک، و سرشار از ظرائف و لطایف و بازی های درخشان که بازگوی بخشی از تاریخ انقلاب و دفاع مقدس از زاویه دید یک کودک رویاپرداز هم هست.

به دنیا آمدن 001 نقدی کوتاه بر فیلم "به دنیا آمدن"

به دنیا آمدن ، تشویق فرزند آوری

صل حرف فیلم درباره فرزندآوری و خانواده نه تنها انسانی است، بلکه مایه های دینی هم دارد و دقیقا همراستا با سیاست های جمعیتی نظام است.

ابد و یک روز 007 نگاهی بر فیلم "ابد و یک روز"

مروری بر جشنواره ی سی و چهارم (ابد و یک روز)

جدایی پایان امیدبخشی ندارد چرا که ترمه در بن بستی بین انتخاب پدر و مادر قرار می گیرد که در هر دو حالت بد است.

سیانور 001 یادداشتی بر فیلم "سیانور"

نفاق ایدئولوژیک

آنچه اهمیت دارد این است که کارگردان با تمام پراکندگی داستان ها بیشتر از امکان مینا در تنظیم و تعدیل آنها موفق بوده است. روابط، حساب شده تر تعریف شده است.

ابد و یک روز 006 نگاهی بر فیلم "ابد و یک روز"

کورسوی امید میان این همه تاریکی

فیلمنامه پر کشش و شسته رفته با بازیهای بسیار خوب و هماهنگ بخصوص بازی بی نظیر نوید محمدزاده ی جوان که بیننده را بر جا میخکوب و با وقایع همراه می کرد،بطوریکه حس میکردی در بطن ماجرا حضور داری و به نوعی عضوی از خانواده ی سمیه هستی.

دختر 003 نگاهی بر فیلم "دختر"

آزادی مشروع ، آزادی محدود

دختر یا پسر مسئله این است.

خانه ای در خیابان چهل و یکم 003 نگاهی بر فیلم "خانه ای در خیابان چهل و یکم"

آرامش پس از طوفان

فیلم برخلاف داستان های مشابه که سرشار از خشم و زد و خورد و دعواست، در سکوتی درد آلود ادامه می یابد.

ایستاده در غبار 003 نگاهی بر فیلم "ایستاده در غبار"

الگویی برای زندگی امروز

در این فیلم با شیوه ی تلفیق و مستند و سینما، مواجه هستیم و اگرچه نمونه هایی از این دست، پیش از این ساخته شده؛ اما این فیلم در تلفیق مستند و سینما، صاحب سبک نو وخلّاقانه ای بود.